Tip de redactie

Iets gezien of een nieuwswaardige foto of video? Stuur deze in naar de redactie!

Nieuwswaardige foto's en video's kun je hier uploaden naar Regio TV De Bilt. Het is aan de redactie om te bepalen of en in welke vorm uw bijdrage wordt gebruikt in onze berichtgeving op radio, televisie of internet. Voor video dient het bestand in MP4 -formaat te zijn, voor foto's is alleen een .jpg bestand te gebruiken.

Als wij een bijdrage willen gebruiken, maar de beeldkwaliteit is niet hoog genoeg of de redactie wil meer achtergrondinformatie, dan neemt de nieuwsredactie contact met je op. Vermeld bij voorkeur dus ook je telefoonnummer.

Met het uploaden van een bijdrage:

  • geef je Stichting Lokale Omroep De Bilt het recht om het foto- en videomateriaal onbeperkt te gebruiken voor publicaties.
  • accepteer je dat de Stichting Lokale Omroep De Bilt geen aansprakelijkheid aanvaardt, die uit het gebruik voortvloeit.
  • vrijwaar je de Stichting Lokale Omroep De Bilt, indien derden ons aanspreken omdat zij menen dat hun rechten zijn geschonden.

Heb je nog vragen of ondervind je technische problemen met het uploaden, stuur een mail naar redactie@regiotvdebilt.nl. Alvast bedankt voor je bijdrage!

Akkoord met de voorwaarden


Contact

Stichting Lokale Omroep De Bilt

Adres

Grote Beer 33A
3721RM te Bilthoven

Telefoon

030 - 22 87 205

E-mail

info@regiotvdebilt.nl


advertentie