vrijdag 19 maart 2021

Oog op De Bilt - Interview met wethouder Smolenaers over woningbouw

De woningbouwopdracht van de gemeente maakt in de kernen veel emoties los. Het is de bedoeling dat de bewoners deelnemen in de discussie over bouwlocaties en aantallen. Maar inmiddels zijn in dit participatietraject aanzienlijke belangentegenstellingen gegroeid, zowel tussen kernen onderling als tussen bewonersgroepen. Al eerder lieten 2 bewonersgroepen uit Maartensdijk hun visie en voorkeuren horen. Nu geeft RegioTV De Bilt het woord aan wethouder woningbouw Dolf Smolenaers. Hij zou graag zien, dat de bewoners in onderling overleg de overeenstemming zoeken in plaats van de verschillen.

Oog op De Bilt


advertentie