donderdag 8 september 2022

Oog op De Bilt - Behandelcentrum Wier - Fivoor Bilthoven

In januari 2022 opende zorginstelling Wier - Fivoor op het Berg en Bosch-terrein. Daar was nogal wat maatschappelijke en politieke reuring aan vooraf gegaan: de omwonenden voelden zich overvallen door de komst van de licht-verstandelijk gehandicapten in de buurt. Er was twijfel over de veiligheid. Eind augustus gingen de deuren van het voormalige vrouwenklooster open voor geïnteresseerden uit de gemeente. In een interview kijken de directeur bedrijfsvoering van Fivoor en de nieuwe wethouder Zorg en Welzijn van De Bilt terug op het afgelopen jaar. Centraal staat de vraag of bij aanvang de communicatie met het publiek voldoende is geweest.

Oog op De Bilt


advertentie