woensdag 1 februari

Natuurbeleid in de Voorveldse Polder

De Voorveldse Polder ligt aan de zuid-westzijde van de gemeente De Bilt. Het gebied heeft vooral een natuurbestemming. Uitzondering is een stuk grond middenin de polder, dat een agrarische bestemming heeft. Dat terrein wordt al vele jaren achtereen met maïs – voor veevoer – ingezaaid. Omwonenden, vooral bewoners van de westzijde van Park Arenberg, zouden dat graag anders zien. Wat speelt hier precies? Regio TV de Bilt sprak over het natuurbeleid met Frits van der Brug, lid van de werkgroep Voorveldse Polder.

Oog op De Bilt


advertentie