vrijdag 25 september 2020

Oog op de Bilt - motie raadsenquête over verlenen vergunning aan MSD verworpen

Oog op de Bilt - De motie van de PvdA en de andere oppositiepartijen (uitgezonderd Bilts Belang en SGP) om een raadsenquete in te stellen naar de wijze waarop tot twee keer toe vergunningen zijn verleend aan de MSD op de ambachtstraat is op donderdagavond 24 september in de raadsvergadering verworpen. Twee vergunningen zijn bij rechtswege verleend en strijdig met het bestaande bestemmingsplan. De VVD beschuldigde de motie indieners van een wantrouwende houding naar het college. Op 8 oktober is er een technische commissievergadering waarin vragen over de situatie rondom de MSD op de ambachtstraat aan de orde komen.

Oog op De Bilt


advertentie