maandag 24 april

Levende Monumenten - Henri Nelissen en de OLV-kerk Bilthoven

Honderd jaar geleden stond uitgever en drukker Henri Nelissen aan de wieg van de OLV- kerk in Bilthoven. Zijn werk als uitgever bracht hem in contact met allerlei kunstenaars, die hij uitnodigde om werk te maken voor de nieuwe kerk. Daarmee verschafte hij hen het broodnodige werk dat ze in de crisisjaren 30 en ook na de oorlog nodig hadden. Kunsthistorica Korine Hazelzet vertelt.

Biltse monumenten


advertentie