zondag 28 februari 2021

Levende Monumenten - Noorderpark

In 1985 kwam Het Noorderpark tot stand. Een landinrichtingscommissie besloot toen dat in het gebied van 6000 ha tussen Utrecht en Hilversum ruimte moest zijn voor natuur, recreatie, water en landbouw. Dat besluit van toen staat nu onder druk door noodzakelijke woningbouw en groeiende energiebehoefte. Melkveehouder Henk van den Broek en voormalig wethouder Anne Doedens bespreken mogelijkheden om dit landschapsmonument te behouden.

Biltse monumenten


advertentie