zondag 26 januari 2020

Levende Monumenten - Boetzelaersveld Maartensdijk

Het Boetzelaersveld maakt deel uit van het Landgoed Eyckenstein. Dit gebied, op de grens van de Utrechtse Heuvelrug en het Gooi, is al in de IJstijd ontstaan. In de honderden jaren die volgden ontstond er achtereenvolgens veen, bos en hei om uiteindelijk te worden ontgonnen voor landbouw. Onder begeleiding van Provincie Utrecht wordt het Boetzelaersveld opnieuw een natuurgebied. Eigenaar/beheerder Lex van Boetzelaer, provincie-ecoloog Bert Geerdes en bioboer Jacob Beeker vertellen over hun samenwerking en de nieuwe ontwikkeling van dit Levende Monument.

Biltse monumenten


advertentie