zondag 13 maart

Gezichten van de Mathildezaal - Connie Brouwer

'Eerlijk, rechtvaardig en dienstbaar aan de burgerij', dat is waar Connie Brouwer en haar CU- fractie voor willen staan. Naar haar zeggen krijgt de gemeenteraad niet altijd alles mee of wordt niet voldoende door het college geïnformeerd. De zaak Wier-Fivoor was er zo een, die veel stof deed opwaaien. In zo'n geval leunt de raad juist op de informatie van de burger. Luisteren loont dus, maar daarnaast is belangrijk dat de raadsleden wakker zijn en zich niet laten verrassen.

Gezichten van de Mathildezaal


advertentie