woensdag 2 maart

Gezichten van de Mathildezaal - Donja Hoevers

Voor Donja Hoevers zelf zijn cultuur en onderwijs belangrijke onderwerpen op de gemeentelijke bestuursagenda. Voor de komende jaren is volgens haar geen ruimte meer om uitbreiding van woningbouw en van duurzame energie langer uit te stellen. Dat is D66 collega John van Brakel geheel met haar eens. Niet onbelangrijk te vermelden dat Hoevers voorzitter is van de raadswerkgroep Onderwijs en Van Brakel van de werkgroep Omgevingsvisie.

Gezichten van de Mathildezaal


advertentie