dinsdag 14 december 2021

Gezichten van de Mathildezaal - Anne Marie 't Hart

De politieke agenda van gemeente De Bilt is overvol: woningbouw, klimaat, duurzame economie, welzijn en ruimtelijke ordening zijn de onderwerpen op de lokale politieke agenda. In de gemeenteraad is een twaalftal politieke fracties druk met deze thema's. Iedere partij vindt dat ze het belang van de gemeente De Bilt en de bewoners centraal stelt. GroenLinks zet ook dierenwelzijn centraal. Deel 4 in de serie 'Gezichten van de Mathildezaal': Lijsttrekker van GroenLinks: Anne Marie 't Hart.

Gezichten van de Mathildezaal


advertentie