vrijdag 7 januari

Gezichten van de Mathildezaal - Mischa van der Heijden

De politieke agenda van gemeente De BIlt is overvol. Woningbouw, klimaat, duurzame economie, natuur en landschap en natuurlijk de gevolgen van Covid 19 in onze gemeente. Dat vraagt veel van onze bestuurders en van onze raad. Alle fractieleden van de 12 partijen vinden dat ze het belang van de burgers centraal stellen. Dat vindt ook commissielid Mischa van der Heijden van de SP. Maar hij mist iets heel belangrijks: open communicatie met het publiek. Hij mist participatie vanuit de kernen, zodat de inwoners niet genoeg kunnen meepraten over hun eigen bestuur. En, wat meer is, niet pro actief en niet op tijd, worden geïnformeerd over ingrijpende besluiten.

Gezichten van de Mathildezaal


advertentie