BiltTube

Het programma BiltTube is het open kanaal van Regio TV De Bilt. Non-profit organisaties kunnen hier een zelfgemaakt programma laten uitzenden. 

Onder non-profitorganisaties verstaan wij organisaties als scholen, stichtingen en verenigingen in gemene De Bilt. 

Wij vinden het belangrijk dat in uw programma goed wordt uitgelegd waar het over gaat. Ook continuïteit in de uitzendingen vinden wij belangrijk. Bijvoorbeeld eens per week, 2 weken, maand of 2 maanden. Enige kwaliteit in camerawerk en montage is wenselijk en mensen in uw programma moeten goed verstaanbaar zijn.

Regio TV De Bilt verleent geen facilitaire ondersteuning of hulp bij het maken. Uw instelling levert een compleet programma aan. In een eerste overleg kunnen we wel adviezen geven.

Regio TV De Bilt zendt BiltTube uit in alle kernen van gemeente De Bilt via Ziggo kanaal 43. De programma's zijn ook te zien via onze website en ons Youtube-kanaal en we delen ze op Twitter en Facebook.

De redactie beoordeelt de ingezonden programma's op geschiktheid voor uitzending. De redactie behoudt zich het recht voor om programma's niet te plaatsen. 

Heeft u een programma-idee? Stuur het naar: redactie@regiotvdebilt.nl

Eerdere uitzendingen van BiltTube vindt u in onze mediatheek .

 


advertentie