Woningcoöperaties De Bilt en Zeist gaan fuseren

De woningcorporaties Woonstichting SSW en Woongoed Zeist hebben een intentieovereenkomst tot fusie getekend. Bij de fusie ontstaat een stevige lokaal verankerde corporatie met ongeveer 12.300 huurwoningen in de gemeenten Zeist en De Bilt. 

De voorgenomen fusie draagt positief bij aan de service en aandacht voor huurders, de beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen en het tempo van verduurzamen. De nieuwe woningcorporatie blijft voor zaken als verhuur, dagelijks beheer en de baliefunctie werken vanuit de huidige locaties in Zeist en De Bilt.

Een aantal kostenposten vermindert door het samengaan van de twee organisaties. De corporaties gaan het fusieplan verder uitwerken. Dit doen zij in afstemming met de huurdersorganisaties en gemeenten. Als de plannen goedgekeurd worden, kan de fusie per 1 januari 2024 definitief doorgaan.


advertentie