Wethouder Smolenaers van Financiën presenteert een begroting met perspectief

De aanstaande herverdeling van het gemeentefonds lijkt de provincie Utrecht hard te treffen en daarmee ook gemeente De Bilt. Die verwacht daardoor een inkomstenkorting  van 1,6 tot 2 miljoen. 

Daarmee ontvouwt zich toch weer een onzeker toekomstbeeld’, schrijft wethouder Dolf Smolenaers van Financiën vandaag in een persbericht over de Programmabegroting 2022. Toch biedt de komende programmabegroting investeringsruimte voor de lokale economie, sociaal domein, woningbouw en veiligheid. Wethouder Bakker is trots op deze begroting zonder bezuinigingsmaatregelen. Het stuk ligt voor bij de gemeenteraad van 4 november a.s.


Collectief M50  
Tijdens de tweewekelijkse persontmoeting van vanochtend gaven de wethouders Smolenaers en Bakker een nadere toelichting op de financiële situatie van de gemeente. Smolenaers toonde zich voorzichtig. Dat was in tegenspraak met optimistische geluid van burgemeester Sjoerd Potters twee weken geleden. Die sprak tijdens de vorige persontmoeting nog de hoop uit om het parlement te kunnen overtuigen van het belang van gegarandeerde financiële afspraken voor de komende vijf jaar.  
Dit met het oog op noodzakelijke investeringsgaranties voor gemeenten. Hij en Smolenaers waren 'in collectiviteit" met de andere zogeheten M50- gemeenten naar de Tweede Kamer getogen waar de Algemene Politieke Beschouwingen op dat moment werden afgewerkt. Men hoopte invloed te kunnen hebben op de aanstaande kabinetsformatie. Smolenaers: gemeentelijke investeringen vragen stabiliteit van rijksmiddelen. Ieder jaar te moeten bijsturen als gemeente, schept onzekerheid.  

Sociaal Domein
Wethouder Bakker was namens het Sociale Domein niet zo positief. Reden was dat Minister Hugo de Jonge van VWS klip en klaar had laten weten dat het Rijk geen extra compensatie biedt voor het gemeentelijke tekort op de WMO. Overigens had het Rijk wel toegegeven dat de tarieven op gemeentelijke Jeugdzorg sinds 2015 te laag waren ingeschat.  
Vanuit haar portefeuille Economische Zaken had Madeleine Bakker wel goed nieuws te melden. Want in het kader van het gemeentelijke corona-herstelplan kon de voorheen wegbezuinigde bedrijfscontactfunctionaris opnieuw worden aangesteld. Mevrouw Ellen van Tellingen ondersteunt ondernemers in hun vragen over werknemersregelingen, de regionale sociale dienst en sociale kaart. Daarnaast is gestart met de toekenning van zogenoemde mantelzorgers-bonnen, die bij lokale winkeliers kunnen worden besteed.   Bovendien komt er ondersteuning voor de cultuursector en sportverenigingen.


Energiestijging
In relatie tot de de grote kostenstijgingen op energie gaf wethouder Smolenaers aan, dat de gemeente een prestatieafspraak heeft met de Wooncorporatie SSW over de verduurzaming van haar huurwoningen.


advertentie