Werkloosheid in regio daalt in vrijwel alle sectoren

Het aantal WW-uitkeringen is in onze regio in juli opnieuw gedaald. De sterkste daling is te zien in de groep die eenvoudig en routinematig werk doet. 

Er stonden in deze groep nog slechts 384 werklozen geregistreerd. Oorzaak is de groei van de vraag naar arbeidskrachten. De is ten opzichte van twee jaar geleden met 36% gestegen. Er is vooral behoefte aan schoonmakers, winkelpersoneel, productiemedewerkers, keukenhulpen en magazijnmedewerkers.

Er zijn ook sectoren waar de werkloosheid groeide. Hoewel het om kleine aantallen gaat, is er in de sectoren onderwijs, cultuur en zorg en welzijn sprake van een toename.


advertentie