Werkgroep: kansen voor behoud Jagtlust als kantoor

Er is geen noodzaak voor het Biltse college om het monumentale pand Jagtlust te verlaten. Dit stellen ongeruste bewoners van de werkgroep Behoud Jagtlust. 

Het college wil Jagtlust verlaten, omdat het vanwege het ontbreken van energielabel C niet meer als kantoor gebruikt mag worden. ‘Maar monumenten zijn uitgezonderd van die regeling’, stelt Karel Beesemer van de werkgroep. ‘Die status moet zo snel mogelijk gegeven worden!’

De werkgroep zet zich in voor het behoud van het monumentale Jagtlust, met bijbehorende panden, het park daaromheen, het oorlogsmonument en de bunkers. Het terrein zou als geheel tot gemeentelijk monument verklaard kunnen worden. In een brief aan college en raad vraagt de werkgroep om snelle actie.


advertentie