Teleurstelling over uitblijven financiële steun Spoorzone

Het Biltse college heeft teleurgesteld gereageerd op het bericht dat het Rijk geen financiële bijdrage voor het gebied Spoorzone Bilthoven wil leveren. De gemeente heeft nog niet te horen gekregen waarom geen bijdrage uit de Woonimpuls is toegekend.

De regeling is bedoeld om een impuls te geven aan het versneld realiseren van betaalbare woningen in een goede leefomgeving. Ook de gemeente De Bilt heeft een groot tekort aan betaalbare woningen.

Voor de ontwikkeling van de Spoorzone gaat het college kijken naar de nieuwe mogelijkheden die het regeerakkoord biedt. De Bilt houdt ook vast aan het plan om het stationsgebied te ontwikkelen in samenwerking met de inwoners.


advertentie