Sjoerd Potters ook komende zes jaar burgemeester

Sjoerd Potters is in een buitengewone raadsvergadering herbenoemd als burgemeester van gemeente De Bilt. De herbenoeming is voor een termijn van 6 jaar.

Commissaris van de Koning Hans Oosters, loco-burgemeester Dolf Smolenaers, plaatsvervangend voorzitter van de raad Werner de Groot en inwoner Vincent Cornelissen spraken de burgemeester toe. Ze roemden Potters om zijn bestuurlijke capaciteiten, zijn grote inzet en niet aflatende energie. Ook zijn betrokken en empathische kant voor de medemens werd benadrukt.

Sjoerd Potters is in april 2017 benoemd als burgemeester van gemeente De Bilt. In de afgelopen jaren heeft hij zijn ambt als burgemeester met veel plezier bekleed, maar geeft aan nog niet ‘klaar’ te zijn.


advertentie