Samenwerking gemeenten voor uitwisseling boa's

De burgemeesters van de gemeenten De Bilt, Baarn, Bunschoten, Eemnes en Soest hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend die het voor buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) mogelijk maakt om op elkaars grondgebied te opereren.

Ook het Openbaar Ministerie en de politie hebben de overeenkomst ondertekend, dat ook is vastgelegd in het Integraal Veiligheidsplan dat vorig jaar is vastgesteld. 

Volgens burgemeester Potters biedt een samenwerking met omliggende gemeenten veel voordelen. Het kan de continuïteit van het werk waarborgen, het maakt de inzet flexibeler en het kan de veiligheid tijdens evenementen vergroten. Ook kunnen de BOA’s van elkaar leren door uitwisseling van kennis en ervaringen.


advertentie