Regio stemt in met windturbines en zonnevelden

De gemeenteraden, Provinciale Staten en de waterschappen hebben de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 van de energieregio Utrecht aangenomen. Alleen de gemeente Montfoort doet niet mee. 

In de RES staat dat de regio Utrecht in 2030 de ambitie heeft 1,8 TWh duurzame elektriciteit op te wekken om op een duurzame manier in de energievraag te voorzien. Hiervoor is een combinatie nodig van 26 windturbines, 800 hectare zonnevelden en 300 tot 500 hectare grote daken vol met zonnepanelen.

De windmolens en zonnepanelen voorzien 540.000 huishouders van electriciteit en verzorgen daarmee een derde van het totale energieverbruik in de regio. De RES wordt nu aangeboden aan het Nationaal Programma voor een doorrekening en advies door het Planbureau voor de Leefomgeving.


advertentie