Reacties Biltse politiek op vertrek wethouder -UPDATE-

Tot verbazing van de complete Biltse gemeenteraad houdt VVD-wethouder André Landwehr van Ruimtelijke Ordening er per 24 juni mee op. Volgens een gemeentelijk persbericht zal hij zijn wethouderstaken neerleggen om het stokje door te geven aan zijn opvolger. Dit zal gebeuren, zo schrijft het persbericht, conform de afspraak die is gemaakt bij zijn aanstelling in 2018 om de job gedurende 3 jaar te vervullen. Kwestie is nu, dat niemand in de raad van deze afspraak zegt af te weten. Zelfs VVD-fractievoorzitter Henric de Jong Schouwenburg laat in het Utrechts Nieuwsblad optekenen, dat zulke afspraken hem niet bekend zijn.

De verbazing is groot in politiek De Bilt, omdat de wethouder, die in Vianen woont, afzwaait met de raadsverkiezingen van maart 2022 in zicht.

Peter Schlamilch van Forza De Bilt verbaast zich erover dat de wethouder via een gemeentelijk persbericht voorsorteert op de komst van een opvolger uit de VVD-fractie. “Als de raad deze kennis in 2018 zou hebben gehad, dan zou hij niet aan het college zijn toegevoegd. Want waarom zes jaar betalen voor een wethouder die maar drie jaar in dienst wil zijn?” In 2018 week de VVD-fractie uit naar Vianen omdat binnen De Bilt zelf geen geschikte wethouderskandidaat kon worden gevonden.

Begroting
“Een college heeft actieve informatieplicht over interne afspraken als deze”, baseert Schlamilch zich op de Gemeentewet. Daar komt nog bij dat onze gemeente, die toch al moeite heeft om de begroting rond te krijgen, nu wordt opgezadeld met zowel wachtgeld voor de vertrekkende wethouder als een salaris voor de komende, die bovendien aanspraak kan maken op 2 jaar wachtgeld. Dat kan in totaal in de tonnen lopen.

De VVD liet via eigen kanalen weten het jongst benoemde fractielid Kees Lelivelt als opvolger op het oog te hebben. Wat Schlamilch de opmerking ontlokt, “dat het Biltse college geen opleidingsinstituut is voor ambitieuze VVD-ers. Wat mij betreft wordt de wethouder tot de verkiezingen niet vervangen. Niet alleen omdat de raad drie jaar lang is voorgelogen, maar ook omdat we het geld voor de honorering beter aan nuttige zaken kunnen besteden. Ik kan me niet voorstellen dat de andere fracties wel voor vervanging kiezen, in deze tijd dat de  inwoners en het bedrijfsleven het moeilijk genoeg hebben.”

Donja Hoevers van coalitiepartner D’66, sinds gisteren benoemd als lijsttrekker voor de verkiezingen van maart aanstaande, laat weten de ontstane bestuurssituatie zondag aanstaande te bespreken in haar fractieoverleg.

Het CDA, bij monde van Werner de Groot: "Het CDA is verrast door het vertrek van VVD wethouder Landwehr. De interne VVD afspraak van jaar geleden waaraan gerefereerd wordt, kende het CDA niet. Deze had met de gemeenteraad gedeeld moeten worden."


-UPDATE-

Woordvoerder Henk Zandvliet van coalitiefractie GroenLinks liet weten dat hij zich aansluit bij de woorden van Werner de Groot van het CDA.

Ook Beter de Bilt en Bilts Belang hebben gereageerd: "Wat Beter De Bilt en Bilts Belang betreft is het vrijwillig opstappen en aanspraak maken op wachtgeld volstrekt onacceptabel. Als een wethouder ervoor kiest om uit eigen beweging op te stappen behoort er geen wachtgeld uitgekeerd te worden. Iedere Nederlander die uit eigen beweging stopt met werken ontvangt geen uitkering. Dat zou ook moeten gelden voor wethouders." Ook zeggen beide partijen: "Wij vinden dit onacceptabel en zijn daarom van mening dat de overgebleven wethouders tot aan de verkiezingen de taken van Landwehr kunnen waarnemen, zo nodig in een minderheidscollege."


De verwachting is, dat de komende raadsvergadering over de opvolging zal worden gestemd. Dat gebeurt anoniem en gezien de digitale vergadering waarschijnlijk per post.


advertentie