Raad akkoord met plannen burgerparticipatie

De Biltse gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met de plannen die gemaakt zijn in het participatietraject 'Samen Werken aan Wonen'. Daarmee kunnen de adviezen per dorpskern verder uitgewerkt worden. 

De omgevingsvisie kan nu met inwoners via dorpendialogen verder onder de loep worden genomen. Ook worden aangedragen ontwikkellocaties nader onderzocht. 

Met 50 ingekomen adviezen en 1400 reacties blijkt volgens de gemeenteraad dat er grote belangstelling is voor het participatietraject. Door het redactieteam van inwoners zijn alle adviezen en reacties gebundeld tot een advies. 


advertentie