Provincie zet in op openbaar vervoer, natuur en woningen

De provincie wil de komende jaren investeren in woningbouw, natuurverbetering en versterking van het openbaar vervoer. Dat maakte het provinciebestuur bekend in de begroting voor de jaren 2023-2026.

Concreet gaat het om 7,6 miljoen euro extra voor woningbouw, 50 miljoen euro voor natuur, landbouw en groen en 50 miljoen euro voor het OV. Onzekere factoren zijn de oorlog in Oekraïne, de stijgende energieprijzen, de stikstofcrisis en de aanpak van de klimaatverandering.

Het extra geld is nodig omdat de provincie groeit en de komende jaren zal blijven groeien. De verwachting is dat in 2050 een kwart meer mensen in Utrecht wonen.


advertentie