Provincie: praat mee over plaatsing windmolens

De provincie Utrecht is een inwonersraadpleging gestart op zoek naar geschikte gebieden om windmolens te plaatsen. In de raadpleging gaat het om meningsvorming, niet om concrete locaties.

Utrecht wil graag betaalbare én duurzame energie en daarbij is een goede balans nodig tussen zon en wind. Naast het gebruik van zonnepanelen, zijn om in de energiebehoefte te voorzien ook windmolens nodig.

De provincie wil met de raadpleging duidelijk krijgen in welke gebieden windenergie mogelijk is. Inwoners krijgen de kans om aan te geven wat zij belangrijk vinden om mee te nemen in de afweging bij windenergie. Aansluitend krijgen 100 inwoners de kans om mee te doen aan een burgerforum.


advertentie