Provinciaal Sportakkoord helpt Midden-Nederland in beweging

Alle 26 gemeenten hebben met organisaties in de sport, onderwijs en zorg het Provinciaal Sportakkoord Utrecht getekend.

In het akkoord staat dat ondertekenaars zullen werken aan meer openbare beweegmogelijkheden in wijken. Ook kijken ze hoe verduurzaming en sport vaker samen kunnen gaan, moet sport voor iedereen toegankelijk zijn en wordt discriminatie en racisme zo goed mogelijk uitgeband.

In de sportplannen staat ook de ambitie om de deelname te verhogen onder groepen die nu gemiddeld minder vaak sporten en bewegen, zoals mensen met een beperking of met een lager inkomen. De provincie kiest met het Provinciaal Sportakkoord bewust voor samenwerking met partners in de regio.


advertentie