Presentatie scholieren over noodzaak opvang vluchtelingen

Drie havoleerlingen van de Werkplaats Kindergemeenschap hebben een presentatie gegeven over de noodzaak van vluchtelingenopvang. Dat deden zij in het gemeentehuis van De Bilt voor raads- en commissieleden, waaronder wethouders en de burgemeester.

De leerlingen benadrukten het gebrek aan informatie over vluchtelingenopvang op de website van de gemeente. Ook stelden zij voor om leegstaande panden te gebruiken voor de opvang van vluchtelingen. Het belang van traumaverwerking en diverse aspecten voor de opvang kwamen eveneens aan bod.

De bijeenkomst voorafgaand aan de commissie Ruimtelijke Ordening onderstreept het belang van de betrokkenheid van jongeren bij lokale kwesties. Ook gaven de aanwezige raadsleden aan het voorstel voor een tekst op de website graag te ontvangen.


advertentie