Potters: Vertrouwen toverwoord voor Biltse samenleving

Burgemeester Potters focust zich op mensen die elkaar durven te vertrouwen in plaats van elkaar te wantrouwen. Dat zegt hij in zijn online nieuwjaarstoespraak op de gemeentelijke website.

In zijn speech zoomt de burgemeester in op de lastige tijd waarin we nu leven in de coronacrisis en hoe we met elkaar een leven met corona kunnen vormgeven. En daarbij stelt hij de vraag hoe we overeind kunnen blijven in deze ‘storm’.

'Door elkaar niet te vertrouwen, brengen we het slechtste in elkaar naar boven en groeien we uit elkaar', zegt de burgemeester. 'Maar juist wie vertrouwen geeft, wordt vertrouwd.' Ook benoemt hij het gezamenlijk belang dat we met elkaar hebben. Door te focussen op het gezamenlijk belang is het volgens Potters veel gemakkelijker om geduld te hebben met elkaar.


advertentie