Plan voor Hessingterrein in De Bilt wankelt

Het is hoogst onzeker of er komend jaar 130 woningen gebouwd kunnen worden op het terrein van een voormalige autodealer in De Bilt. In een commissievergadering van de gemeenteraad tekent zich een grote meerderheid af die tegen het plan gaat stemmen. Dat is een tegenvaller voor projectontwikkelaar Verwelius. Met name coalitiegenoot D66 speelt een cruciale rol in het debat. Of de partij definitief tegen gaat stemmen moet over twee weken blijken tijdens de plenaire raadsvergadering.Het terrein van autodealer Hessing langs de Utrechtseweg in De Bilt is al jaren ongebruikt. Het bedrijf wilde er een gated community bouwen, een wijk voor rijke huizenbezitters, dat plan heette Park Bloeyendael. Het idee strandde onder andere omdat Hessing failliet ging.

Inmiddels ligt er een nieuw plan, van projectontwikkelaar Verwelius. Die wil 130 woningen bouwen. Maar om dit plan te realiseren wil Verwelius circa 30 van die woningen neerzetten in een weiland vlak achter het terrein. Dat gebied maakt onderdeel uit van de ecologische verbinding tussen twee grote natuurgebieden in de regio. Om de bouw in de natuur te compenseren wordt er elders extra natuur aangelegd. De discussie in de raad spitst zich toe op de 30 woningen in het natuurgebied.

Het bedrijf Verwelius heeft door een onafhankelijk ecologisch-bureau onderzoek laten doen. Dat bureau stelt vast dat - per saldo - de natuur er met dit plan op vooruit gaat. Zowel de provincie Utrecht als de Omgevingsdienst Regio Utrecht onderschrijven deze conclusie, stellen de voorstanders van het plan. Maar natuurorganisaties als IVN en het Utrechts Landschap bestrijden het. Zij denken dat de natuurlijke verbinding onherstelbare schade oploopt. Wethouder Bakker (CDA) is het daar niet mee eens. Zij stelt dat de natuurwaarde juist toeneemt, zowel in kwantiteit als kwaliteit. De wethouder zegt dat agrarische bestemming wordt omgezet in een natuurbestemming. En die tegenstelling tussen de deskundigen splijt de Biltse gemeenteraad. Collegepartij CDA gelooft heilig in het plan, en vertrouwt het ecologisch bureau. GroenLinks zit ook in de coalitie. Woordvoerder Anne-Marie 't Hart durft niet te twijfelen aan de deskundigheid van het bureau, maar worstelt met de grote verschillen tussen de meningen van de diverse ecologen. De partij pleit dan ook voor een toets door een derde onafhankelijke deskundige. 't Hart wil een besluit over het plan uitstellen tot die uitslag bekend is. De ChristenUnie ondersteunt dit voorstel van GroenLinks. Maar de beslissing over het plan staat 21 december a.s. op de agenda van de gemeenteraad. Het lijkt er sterk op dat GroenLinks 'tegen' gaat stemmen als het plan over twee weken in stemming wordt gebracht, als er geen second opinion is uitgevoerd.

Cruciaal is de rol van D66, de derde coalitiepartij. Woordvoerder Michiel van Weele hield zijn kaarten nog tegen de borst, hij sprak niet duidelijk uit of zijn partij voor of tegen wil gaan stemmen. Van Weele legde veel nadruk op de zogenoemde 'borging', wat wil zeggen dat hij garanties wil dat de natuur niet verder wordt aangetast als het plan Verwelius is gerealiseerd, bijvoorbeeld als toekomstige bewoners het aangrenzend natuurgebied verstoren. Hij heeft ernstige zorgen over de langere termijn, en laat doorschemeren dat zijn partij zonder keiharde garanties niet zal instemmen.Als D66 tegenstemt is er een ruime meerderheid tegen. Maar ook als D66 'voor' stemt is het nog niet gedaan, waarschijnlijk wordt de verhouding dan 14 voor, en 13 tegen. En dat is wel een erg magere meerderheid, vindt onder andere raadslid Connie Brouwer, van de gelijknamige fractie.De VVD werd eerder uit de coalitie gewerkt. De grootste Biltse partij is echter vóór het plan. Op twee splinterpartijen na, is de rest van de oppositie tegen. En dat maakt het slotdebat over dit onderwerp over twee weken heel spannend. Al zijn er diverse handreikingen van zowel de coalitie als de oppositie. Zo gingen er stemmen op om het bouwbedrijf te vragen af te zien van die 30 woningen, en ze daarvoor in ruil elders in de gemeente evenveel woningen te laten bouwen. De wethouder werd ook hier niet enthousiast van.

Dit is een artikel van RTV Utrecht


advertentie