Persgesprek gemeente De Bilt 9 september 2022

Regio TV De Bilt tekende de belangrijkste punten op van het tweewekelijkse persgesprek met burgemeester en wethouders van de gemeente De Bilt. 


Huisvesting Oekraïners

Gemeente De Bilt is 'bij' wat betreft huisvesting Oekraïners . De gemeente is er tot dusver in geslaagd om alle Oekraïense ontheemden onder dak te brengen. Dat is inclusief twee nieuwe huisvestingsprojecten in de Biltse Hof en één aan de Dorpsstraat in De Bilt.

Ook met statushouders die voor huisvesting op De Bilt zijn aangewezen is de gemeente 'bij', zoals wethouder Dolf Smolenaers van Wonen het betitelt. 

Tijdens het persgesprek met het college gaf burgemeester Sjoerd Potters overigens aan, dat hij voor de komende tijd 'niet verrast wil worden' met nieuwe opdrachten door het ministerie van Justitie en Veiligheid van staatssecretaris Eric van der Burg (Immigratie en Asiel).  

Jagtlust blijft Huis van de Gemeente

Dat gemeentehuis Jagtlust te koop zou staan wordt opnieuw door wethouder Anne Marie 't Hart van cultuur en monumenten naar het rijk der fabelen verwezen. Sterker nog, er  zullen per 1 januari 2023 plannen worden ontwikkeld om de openbare functie van het voormalige jachtslot nog verder te versterken. 

Over hoe die plannen er concreet uit gaan zien, wordt een participatietraject gestart. Centraal daarbij moet staan dat het pand toekomstbestendig wordt en minimaal een energielabel C zal verwerven.  

Plannen windenergie

Wethouder Krischan Hagedoorn van klimaat heeft plannen voor een burgerberaad om de mogelijkheden voor een groter aandeel windenergie in onze gemeente te onderzoeken. Het verschil tussen participatie en een burgerberaad is, dat de gespreksgroep in het tweede geval op basis van loting tot stand komt.

Burgemeester Potters vult aan dat de oorlog in de Oekraïne heeft aangetoond, dat ook gemeente De Bilt voor zijn energievoorraad onafhankelijk moet worden. 

Hagedoorn geeft aan dat nieuwe opwekprojecten garanties moeten bieden voor wat betreft esthetiek, ten gunste van de landelijke omgeving, maar ook wat betreft percentages voor lokaal gebruik. 


advertentie