Persgesprek gemeente De Bilt

Spoorzone station Bilthoven
Het participatiegesprek over de Spoorzone is nog niet eens begonnen, reageerde een geïrriteerde wethouder Dolf Smolenaers, gisteravond tijdens de raadsbehandeling van de Jaarrekening. Raadslid Peter Schlamilch had de vrees uitgesproken, dat het oude dorpscentrum onherstelbaar wordt beschadigd door de bouw van 670 woningen in de Bilthovense Spoorzone.

Vanochtend tijdens de tweewekelijkse ontmoeting met de pers haalde burgemeester Potters desgevraagd de angel uit deze gevoelige discussie. Volgens hem zijn er nog helemaal geen bouwplannen in die richting. Wel is alvast rijkssubsidie aangevraagd voor de bouw van 500 woningen. Die subsidie moest van rijkswege voor 31 augustus jl. worden ingediend aldus de burgemeester Potters, maar die aanvraag zou zijn gedaan met het oog op de bestaande bestemmingsplannen. We starten de planvorming pas als er een nieuw college zit in 2022, vertelde hij.

Prinsjesdag
Verder meldde de burgemeester dat hij op Prinsjesdag met vertegenwoordigers van de M50, de middelgrote gemeenten in Nederland, op bezoek is geweest bij de Tweede Kamer. Daar is overlegd met een groot aantal parlementariërs over de financiële behoeften van de middelgrote gemeenten, die meestal minder over het voetlicht komen dan die van de Grote Vier: Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Toch dragen ook zij de verantwoordelijkheid voor de grote kosten van WMO, Jeugdzorg en Veiligheid. Hun verzoek was, om de komende 5 jaar de ruimte krijgen voor andere noodzakelijke investeringen zoals woningbouw, infrastructuur en duurzaamheid. Daarvoor zijn gegarandeerde financiële afspraken nodig. Volgens Potter trekt De BIlt hierin samen op met buurgemeente Zeist.

Week van de Duurzaamheid
Wethouder Anne Brommersma kondigde vanochtend de Week van de Duurzaamheid aan, dit jaar in de week van 8-16 oktober. Daarin is aandacht voor kleinschalige energiebesparing. Voor wat betreft de grote thema's Klimaatadaptatie en Van het Gas af ligt er Rijkssubsidie klaar. Maar ook woonhuizen moeten verduurzamen. Ook gemeente De Bilt kent 'klimaat-armoede', die wordt veroorzaakt doordat mensen geen verduurzaming kunnen betalen maar wel met hoge brandstofprijzen kampen.

Daarom willen we energiebesparing zo aantrekkelijk mogelijk maken, aldus de wethouder, die het project 'Jouw Huis Slimmer' promoot. (mocht je willen: via https://jouwhuisslimmer.nl/de-bilt/ kunnen mensen handige tips en adviezen krijgen om hun huis te verduurzamen).

Bouwkringloop
Een ander idee van wethouder Brommersma is de bouwkringloop. Een locatie waar aannemers en klussende particulieren hun restmaterialen inleveren voor hergebruik. Vooralsnog wordt er veel rest- en sloopmateriaal als onbruikbaar weggegooid. Naar verluidt is 40 procent van al het afval bouwafval. De Hubo in Bilthoven heeft zich gemeld als kringloop locatie. (ter info: Brommersma opent het Bouwkringloopschap in de HUBO op 12 oktober)


advertentie