Persgesprek 24 maart 2023: Unesco-kwalificatie Heuvelrug e.o.

Unesco-kwalificatie

Wethouder Anne Marie 't Hart ondertekende vrijdag 24 maart de Partnerverklaring van Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht. Geopark is een burgerinitiatief dat werkt aan de Unesco-kwalificatie voor de gehele Heuvelrug en de laaggelegen natte gebieden aan weerszijden: Vechtstreek, Kromme Rijnstreek en Eemland. 

De Unesco-kwalificatie kan worden toegekend als het gebied onderscheidend genoeg is. Bijvoorbeeld wat betreft ontstaansgeschiedenis, ecologische en cultuurhistorische waarden en de waarde van het water. 

Met haar ondertekening zegt de wethouder toe het burgerinitiatief zo goed mogelijk te ondersteunen. 

Foto: Utrechtse Heuvelrug

Raadsbesluit Nobelkwartier De Bilt

Op donderdag 30 maart neemt de Biltse gemeenteraad een besluit over de bouw van de nieuwe moderne woonwijk Nobelkwartier met 108 woningen bij het HF Witte Centrum.Bij een positief besluit worden in 2024 de eerste woningen gebouwd. 70% van de woningen wordt sociale en middenhuur en de rest koopwoningen.

Het Nobelkwartier wordt een energiezuinige en gasloze wijk, die wordt voorbereid op de gevolgen van klimaatverandering. Er komen ook een duurzaam gebouwde sporthal en een groen buurtplein. Lees meer over het bouwplan Nobelkwartier op de website van gemeente De Bilt.

Afbeelding: artist impression plangebied Nobelkwartier De Bilt (bron: gemeente De Bilt)


advertentie