Persgesprek 13 januari 2023: "Veel nieuwe huizen in de pijplijn"

Potentiële nieuwbouwprojecten: Leijensetuin, HF Witte-gebied, Brandenburg, Schapenweide en Spoorzone

Een hele serie nieuwbouwprojecten zit volgens bouwwethouder Dolf Smolenaers ‘in de pijplijn’. Dat meldde hij vrijdagochtend 13 januari tijdens de tweewekelijkse persontmoeting. Hierbij zatook wethouder Anne Marie ’t Hart aan. Donderdagavond 12 januari vond er een commissievergadering over dit thema plaats met een groot aantal insprekers.

Het maakt van hem een tevreden mens, want 'in mijn vorige termijn was dat nog heel anders’. Met de pijplijn bedoelt Smolenaers, wethouder gemeentelijke ontwikkellocaties, dat het komende jaar verschillende besluitvormingsprocedures worden afgehandeld. Dit gebeurt mede op basis van stedenbouwkundige scenario’s. Zodat naar verhoopt begin 2024 concreet gebouwd kan gaan worden. Overigens zegt de wethouder heel goed te begrijpen dat voor veel woningzoekenden de woningbouw liever vandaag dan morgen van start gaat. Het grote aantal kale verregende bouwterreinen met een hekwerk eromheen, geeft nog geen vrolijk beeld.

Mobiliteit inbegrepen

Het belangrijke project is de Spoorzone, dat goed is voor 500- 1000 woningen. Het project staat volop open voor de participatie van klankbordgroepen, bouwparticipanten, omwonenden en alle andere bewoners van De Bilt en Bilthoven. Alles om zoveel mogelijk draagvlak te verwerven.

De bedoeling is een doelgerichte mix van koopwoningen, midden-huur en sociale huur. Jongeren en senioren zijn centrale doelgroepen. Spoorzone zal ook een rol gaan spelen bij de vorming van toekomstige mobiliteit. Daarin krijgt het nabijgelegen station een hoofdrol toegekend. Ook verbeterd busvervoer staat op de radar. Het college gaat ervan uit dat de jongere generatie minder gebruik zal maken van de auto. Doorschuiven vanuit Bilthoven-Noord en andere wijken met verouderde villawoningen wordt ingecalculeerd.

Het college gaat in haar onderzoek naar draagvlak bepaald niet over één nacht ijs. Wethouder Anne Marie ’t Hart, verantwoordelijk voor de participatieprocedure van de Spoorzone, voorziet flitspeilingen, polls op de gemeentelijke website en metingen op weekmarkt en station om de inbreng en bijdrage van de bewoners zo veel mogelijk te garanderen.

Maartensdijk wil inbreiden

Elders in de gemeente, zoals in de kern Maartensdijk, is minder aan de hand wat nieuwbouw betreft. Raadslid Connie Brouwer van de CU vindt in een reactie het aantal bouwprojecten in de kernen De Bilt en Bilthoven voorlopig afdoende om de gemeentelijke  woningbehoefte af te dekken. Dat zijn circa 1100 nieuwe huizen. Hiermee zou de bouw van 200 woningen in Maartensdijk, over de rode contour en lange tijd in de planning, voorlopig overbodig worden. Overigens stelt de bevolking van de kern Maartensdijk meer prijs op zoveel mogelijk inbreiden in bestaande ruimte. 

Foto: plangebied Spoorzone bij station Bilthoven


advertentie