Overeenstemming over duizenden nieuwe woningen

De Bilt en de overige 15 gemeenten van de U10, de provincie, het Rijk en woningcorporaties gaan de komende jaren ruim 83.500 nieuwe woningen bouwen. Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge plaatste daarvoor maandag zijn handtekening onder drie regionale woondeals. 

De drie woondeals bevatten afspraken over de locaties, het soort woningen en het segment waarin deze woningen vallen. Met de ondertekening van de woondeals spreken de partijen uit zich in te spannen om de afspraken uit te voeren en gezamenlijk te werken aan een gezonde, aantrekkelijke en toekomstbestendige regio.

In de woondeals zijn ook afspraken gemaakt over de betaalbaarheid van de woningen. Twee derde van de geplande woningen vallen in het segment ‘betaalbaar’. Van het afgesproken aantal woningen worden er in de regio U10 de komende jaren 61.000 gebouwd.


advertentie