Meerdere partijen willen extra raadsvergadering over Hessingterrein

Meerdere partijen in De Bilt willen een extra raadsvergadering beleggen n.a.v. de geheime berekening die het college van B&W heeft gemaakt over het plan Verwelius, beter bekend als het voormalige Hessingterrein.

Daar moeten volgens het college 130 woningen komen, waarvan er 30 in een beschermd natuurgebied liggen, en dat gaat de partijen te ver. Het plan zelf vinden ze prima, maar de 30 woningen buiten de zgn. rode contour wijzen ze af.

De partijen hebben daarom voorgesteld een extra raadsvergadering te beleggen, waarin alle fracties hun vragen kunnen stellen aan het college en helderheid kan worden verkregen over de geheime cijfers en alle andere zaken.

De fracties van GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, Forza De Bilt en Fractie Brouwer steunen het verzoek, waardoor de extra raadsvergadering zeker doorgaat op 20 januari.


advertentie