Ook De Bilt voert opkoopbescherming huizen in

De Bilt heeft de opkoopbescherming ingevoerd. Hiermee mogen koopwoningen niet meer zonder vergunning worden verhuurd. In de regeling is bepaald dat de eigenaar minstens vier jaar zelf in de woning moet wonen.

Doel van de bescherming is om starters en middeninkomens meer kansen te bieden op de woningmarkt zonder dat zij hoeven te concurreren met beleggers. Onder de opkoopbescherming vallen alle woningen in gemeente De Bilt tot en met een WOZ-waarde van € 487.000,-.

Woningen worden steeds vaker gekocht door beleggers en vervolgens verhuurd. Starters en andere woningzoekenden kunnen daar niet tegen opbieden en worden daardoor uit de markt gedrukt. Door opkoopbescherming in te voeren wordt dit tegengegaan. Ook andere gemeenten in de regio hebben de regeling ingevoerd.


advertentie