Ontwerpbestemmingsplan Hessingterrein ligt voor

Donderdagavond 2 september was er een bijeenkomst over het ontwerpbestemmingsplan voor de herinrichting Hessingterrein.

Het was een druk bezochte bijeenkomst gisteravond aan Utrechtseweg 341. Verontruste vertegenwoordigers uit vele maatschappelijke geledingen (IVN, Vogelwacht, commissie- en raadsleden en omliggende buurten) waren naar het voormalige Hessinggebouw gekomen op uitnodiging van de Lokaal Sociaal Verbond, van PvdA, SP, CU en Fractie Brouwer. 

Er werd bekend gemaakt dat gemeente De Bilt zojuist het langverwachte ontwerpbestemmingsplan voor de herinrichting Hessingterrein, een half jaar later dan gepland, had gepresenteerd. Het plan zal zes weken voorliggen t/m 13 oktober a.s. Naar verluid zijn de zienswijzen van Utrechts Landschap en Provincie Utrecht al verwerkt. De avond was met name bedoeld, om de aanwezigen te wijzen op de mogelijkheid van het indienen van zienswijzen en de praktische manier waarop dat gedaan kan worden.

Als sinds eind verleden jaar bestaat politieke onrust over het woningbouwplan van projectontwikkelaar Verwelius. Hoofdvoorwaarde voor uitvoering van de ontwikkelplannen zijn de mogelijkheden tot wijziging van de bestemming garagebedrijf (Hessingterrein) naar wonen. De angel in de plannen van Verwelius is hun verzoek om de zogenoemde rode contour te mogen overschrijden, tot ver over de huidige loop van de Biltse Grift.

Die plannen lijken een bedreiging te vormen voor het daar aanwezige knooppunt in het nationale natuurnetwerk (NNN) Bovendien kan het de tienjarige bestuurlijke inspanningen teniet doen voor de faunatunnel onder de Utrechtseweg, die pas verleden jaar operationeel is geworden. Overigens bestaat het risico dat de Verweliusplannen de Unesco Erfgoed-status van de NIeuwe Hollandse Waterlinie ter plaatse ondergraaft. Die status is pas afgelopen zomer toegekend.

De aanwezige bewoners van de Utrechtseweg zeiden zorgen te hebben over de gevolgen van de komst van 130 nieuwe woningen voor de bestaande verkeerssituatie ter plaatse. En voorafgaand daaraan over de invloed van het ingrijpende bouwverkeer.

Discussieleider Anne Marie Mineur (SP) wees erop dat het bouwproject in verband met de huidige woningnood wel degelijk ook kansen zou kunnen bieden. Maar zij sprak de wens uit dat Verwelius zich dan wel zou moeten beperken tot binnen de rode contour en daarbij ook sociale woningbouw zou moeten aanbieden. In de voorliggende plannen wordt uitsluitend gedacht in dure koophuizen en middenhuur en niet in appartementsbouw. Ander voordeel kan zijn dat nieuwe wijk als experiment kan dienen om het openbaar vervoer ter plaatse optimaal in te richten.


advertentie