Nieuwe prioriteiten voor woningbouw na inwonersadvies

Gemeente De Bilt heeft een vervolgaanpak voor woningbouw opgesteld. In de nieuwe werkwijze is rekening gehouden met het inwonersadvies 'Wonen in een groene omgeving'. 

Inwoners hebben in het bijbehorende participatietraject verschillende type locaties aangedragen. Zo gaat de gemeente kijken of locaties waar nog geen ontwikkeltraject is gestart prioriteit kunnen krijgen. Op locaties waar al een bouwproject loopt wordt het inwoneradvies in de planontwikkeling meegenomen. Voor enkele locaties zoals de Ambachtstraat en Industrieweg Maartensdijk wordt een afweging in de Omgevingsvisie De Bilt 2040 opgenomen.

Op advies van de inwoners is er in de Woonvisie 2030 meer aandacht voor bouwen voor jongeren en ouderen. Ook doorstroming krijgt aandacht en huisvesting van middeninkomens en jonge gezinnen.


advertentie