Nieuwe plannen voormalige Hessingterrein krijgen vorm

Het Biltse college is met de projectontwikkelaar de kaders van het woningbouwplan op het voormalig Hessingterrein in De Bilt overeengekomen. Het plan is het resultaat van gesprekken die eind mei zijn gestart. 

Tijdens de gesprekken zijn oude en nieuwe inzichten tegen het licht gehouden. Op basis hiervan is een toekomstbestendiger plan opgesteld waarin de contouren zijn geschetst om tot een nieuw bestemmingsplan te komen. Volgens wethouder Annemarie ’t Hart is de stem van de natuur zwaarder meegewogen en komen er woningen die beter aansluiten bij de behoefte.

Het nieuwe voorstel gaat uit van een meer divers woningprogramma met minder villa’s en meer rijtjeswoningen en appartementen. Het totale aantal woningen is toegenomen van 130 naar 142, met voorrang voor inwoners uit de gemeente. Ook is de groene buffer verbreed, volgens natuur- en milieuorganisaties winst voor de natuur.

De plannenmakers hebben donderdagavond gesproken met vertegenwoordigers van provincie, bewonersverenigingen en belangenorganisaties. Het uiteindelijke bestemmingsplan zal naar verwachting in mei worden voorgelegd aan de gemeenteraad.


advertentie