Nieuwe plannen verbreding A27 Amelisweerd ter inzage

Het vernieuwde tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht is door minister Harbers getekend. Het ligt onder andere bij de gemeente De Bilt en Zeist ter inzage. In het voorstel zijn de gevolgen van de stikstofneerslag beter verwerkt. Ook worden diersoorten beter beschermd. 

De verbreding van de A27 bij Amelisweerd is al lang onderwerp van discussie en acties. Volgens de regering is een bredere autosnelweg nodig voor de doorstroming van het verkeer. Maar tegenstanders, waaronder de provincie en de omliggende gemeentes, vinden dat er onnodig veel kostbaar bos verloren gaat.

Belanghebbenden en betrokken partijen kunnen tot 4 oktober bezwaar maken tegen de plannen.


advertentie