Nieuwe plannen Schapenweide besproken met inwoners

Het concept-ontwikkelperspectief van de Schapenweide in Bilthoven is besproken met de omwonenden en andere belanghebbenden. Zo'n 100 inwoners kwamen op de avond af.

De ontwikkeling van het gebied achter het Utrecht Sciencepark bij het RIVM is al jaren onderwerp van discussie. De Schapenweide werd in 2018 aangewezen voor bedrijfspanden, maar daartegen is door de omwonenden en verschillende fracties actie gevoerd. Het huidige college kiest voor minder bedrijven en meer betaalbare huur- en koopwoningen.

Op de bewonersavond waren vooral veel vragen en zorgen over de verwachte verkeersdrukte en parkeermogelijkheden. De gemeente wil van de nieuwe wijk een zogenaamde ecowijk maken, met ruimte voor deelmobiliteit. Inwoners kunnen nog tot 18 oktober een reactie geven op het Ontwikkelingsperspectief.


advertentie