Nieuw Bilts subsidieprogramma open voor inspraak

Het Biltse college van Burgemeester en wethouders heeft het Ontwerp Subsidieprogramma 2022 vastgesteld. In het subsidieprogramma staan de instellingen vermeld aan wie een subsidie wordt verleend.

Het Ontwerp Subsidieprogramma 2022 ligt tot 18 november ter inzage in het gemeentehuis of is online te bekijken.

Tijdens de inzageperiode kan iedereen schriftelijk of digitaal zienswijzen op het ontwerp subsidieprogramma indienen bij college. Er is geen inspraakbijeenkomst.


advertentie