Nieuw bestuur gemeente De Bilt aan de slag

De nieuwe wethouders worden geïnstalleerd en de gemeenteraad gaat in debat over het coalitieakkoord ‘Ruimte voor morgen – Naar een eerlijke, groene toekomst’. Daarmee krijgt de gemeente De Bilt een nieuw bestuur.

Anne Marie ’t Hart (GroenLinks), Pim van de Veerdonk (Beter De Bilt en Bilts Belang) en Krischan Hagedoorn (PvdA en SP) zijn nieuw als wethouder. Dolf Smolenaers (D66) gaat door als wethouder.

Het gemeentebestuur gaat aan de slag met het vier pagina's tellende akkoord, waarin afspraken zijn gemaakt over klimaat, wonen, kansengelijkheid en inwonersparticipatie. De oppositiepartijen hebben nog toevoegingen gedaan zoals de samenwerking met boeren, de groene dorpskernen levendig en vitaal te houden en gevaarlijke verkeerspunten samen met inwoners in kaart te brengen.


advertentie