Motie Forza haalt het niet maar krijgt wel steun vanuit de Tweede Kamer

Gisteravond kwam de Biltse gemeenteraad in een hectische digitale raadsvergadering overeen dat de VVD-fractie niet langer deel mag uitmaken van het college. Aanleiding was de aanhoudende onduidelijkheid van de fractie over de aanstellingstermijn van de VVD-wethouder. Er komt geen vervanger en de andere drie wethouders zullen de achtergebleven dossiers onderling verdelen.


Fractievoorzitter Henk Zandvliet van coalitiefractie Groen Links is van mening, dat ook burgemeester Potters daarin zijn aandeel zal moeten nemen. Hij voorziet een raadsbreed gedragen college waarin alle partijen worden geconsulteerd.


De fractie Forza De BIlt had een motie voorgelegd waarin een moreel appèl werd gedaan op de vertrokken wethouder, om af te zien van zijn wachtgeldregeling. Peter Schlamilch liet al eerder weten, dat wat hem betreft het college al in 2018 is voorgelogen over de, met de VVD-fractie geplande, verblijfsduur van Landwehr in het gemeentebestuur. Nog verleden week lieten ook de lokale fracties Beter de Bilt en Bilts Belang weten wachtgeld na zelf genomen ontslag, zoals Landwehr heeft gedaan, onterecht te vinden.


Desondanks was Fractie Brouwer gisteravond de enige die het appèl van Forza steunde. zodat de motie werd verworpen. Volgens Erik den Hertog (Bilts Belang) omdat het wachtgeld voor wethouders in alle gevallen wettelijk is vastgesteld en het niet aan gemeentebesturen is om daarin verandering te brengen.

Inmiddels heeft Tweede Kamerlid Renske Leijten (SP) deze Biltse casus over wachtgeld aangegrepen om kamervragen te stellen aan de Minister van Binnenlandse Zaken.


advertentie