Mogelijk snelfietsroute tussen Utrecht - Hilversum

Utrecht, De Bilt, Hilversum en de provincies Utrecht en Noord-Holland hebben een intentieverklaring ondertekend voor de aanleg van een snelfietsroute tussen Utrecht en Hilversum.

De partijen gaan samen de mogelijkheden te onderzoeken om het gebruik van de fiets verder te stimuleren en bij te dragen aan de bereikbaarheid van de regio, de gezondheid van de inwoners én aan het milieu.

 Belanghebbenden en aanwonenden krijgen de mogelijkheid om hun inbreng te leveren tijdens een inloopavond en een ontwerpatelier. Zij worden daarvoor door de gemeenten uitgenodigd. De plannen voor het vijftien kilometer lange traject worden de komende maanden verder uitgewerkt. Hierbij wordt ook de precieze route duidelijk. De aanleg kan dan mogelijk in 2023 starten.


advertentie