Miljoenensubsidie voor restauratie rijksmonumenten

De grafkapel van buitenplaats Eyckenstein in Maartensdijk, de tuinmuur Hoog Beek en Rooyen in Zeist en het sterrenbos van buitenplaats Zuylestein in Leersum krijgen subsidie voor restauratie.

De drie rijksmonumenten maken deel uit van in totaal 19 monumenten waarvoor de provincie Utrecht 4,4 miljoen euro uittrekt. De hoop is dat de monumenten zo behouden en ook toegankelijk blijven voor het publiek. De miljoenen komen uit het fonds Erfgoedparels.

De 19 rijksmonumenten zijn nu geselecteerd omdat ze volgens de provincie voldoen aan een aantal criteria, zoals een urgente restauratiebehoefte, de publieke toegankelijkheid en cofinanciering door de eigenaar. Ook is er extra geld uitgetrokken voor rijksmonumenten waarbij er verduurzaamd wordt of bij een sociaal-maatschappelijke herbestemming.


advertentie