'Meer ruimte voor woningen op Schapenweide'

De Biltse gemeenteraad wil op de Schapenweide in Bilthoven een groene en gezonde woonwijk met aandacht voor duurzame mobiliteit, een groene leefomgeving en duurzame en natuurinclusieve woningen. 

In een aangenomen motie geeft de raad aan 200 of meer woningen te willen bouwen, waarvan 30% sociale bouw en 30% middenhuur, veel meer dan wat tot nu toe gebruikelijk is. De raad betwijfelt of het Ontwikkelingsperspectief voor bedrijven op het gebied van de ‘life sciences’ haalbaar is. Ook is de Schapenweide een van de weinige geschikte locaties binnen de zogenaamde ‘rode contouren’.  

Als er zich binnen uiterlijk 7 jaar geen life science-bedrijven hebben gemeld voor vestiging op de Schapenweide, worden de plannen herzien en komt er extra ruimte voor woningbouw.


advertentie