Meer financiële ruimte voor onderhoud monumenten

Utrechts Landschap heeft de status van Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud (POM) gekregen. Deze status van de Rijksoverheid biedt de stichting voordelen bij de aanvraag voor subsidies voor beschermde rijksmonumenten. 

Het Utrechts Landschap krijgt nu meer financiële armslag bij het behoud en beheer van waardevol erfgoed in Midden Nederland. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om historische parken van buitenplaatsen, gebouwen zoals huis Oostbroek of de voormalige Vliegbasis Soesterberg. In totaal heeft Utrechts Landschap 77 beschermde rijksmonumenten. 

Utrechts Landschap zet zich in om dit erfgoed in goede staat te houden, maar ook om kennis daarover met andere landelijke partijen te delen.


advertentie