Leijense Bos blijft behouden voor de toekomst

Het Leijense Bos wordt niet opgeofferd voor een randweg, maar blijft behouden voor de toekomst. Dat blijkt uit het coalitieprogramma 'Ruimte voor morgen' voor de komende vier jaar. 

De coalitie werkt toe naar overdracht aan Utrechts Landschap. Zo kan de natuurkwaliteit van dit belangrijke groene knooppunt verder ontwikkeld worden. In het akkoord is ook afgesproken geen nieuwe autowegen aan te leggen. Het Beukenlaantje bij Larenstein blijft daarmee behouden.

Het Utrechts Landschap, bewoners van De Leijen en de actiegroep ‘Handen los van het bos’ reageren verheugd op het behoud van natuur. 'Flora en fauna kunnen zich nu blijven ontwikkelen, De Bilt kan blijven genieten van de prachtige brede wandelpaden', aldus Marianne van Hattum van de actiegroep.


advertentie