Inspraak dorpen bij toekomstbeleid voortgezet

Gemeente De Bilt gaat het traject Samen Werken Aan Wonen en de dorpsbijeenkomsten voor de toekomstige ontwikkelingen voortzetten. De inspraak van inwoners, ondernemers en organisaties wordt ingezet bij het opstellen van de Omgevingsvisie De Bilt 2040. 

Dat heeft het college besloten na de eerste succesvolle inspraak tijdens de Maand van de Leefomgeving in april.

Tijdens de ‘dorpen-dialoog’ kan ieder dorp inbreng leveren. Inwoners kunnen zelf aan de slag om hun gezamenlijke ambities voor de fysieke leefomgeving verder vorm te geven. Het uitwerken van de ambities per dorp zijn een voorbereiding op een gezamenlijk gemeentebreed Toekomstdebat. 


advertentie